Grzegorz Podruczny

Urodzony w Zgorzelcu, 18.07.1977. Historyk sztuki i historyk. Doktorat obronił w 2006 na Uniwersytecie Wrocławskim, temat „Budownictwo wojskowe na Śląsku w latach 1740-1806”. Habilitację obronił w 2014 na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozprawą „Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe 1740–1786“. Od 2006 roku jest pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jest członkiem zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Rady Naukowo Konsultacyjnej przy Fortecznym Parku Kulturowym w Srebrnej Górze, Rady Konserwatorskiej przy Centrum Hevelianum i Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

W pracy badawczej interesuje się różnymi zagadnieniami z zakresu historii wojskowości ze szczególnym naciskiem na okres nowożytny. W szczególności zajmuje się historią architektury obronnej i wojskowej a także archeologią pól bitewnych. W latach 2009-2019 prowadził badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami (12.08.1759). Jest autorem 4 monografii (w tym współautorem, wraz z Tomaszem Przerwą, monografii Twierdzy Srebrna Góra), redaktorem i współredaktorem 6 dzieł zbiorowych oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach oraz dziełach zbiorowych.