Jarosław Centek

Jarosław Centek

Jarosław Centek (ur. 1980) absolwent V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, a następnie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Działał w Studenckim Kole Naukowym Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego był prezesem w latach 2001–2004.

Na seminarium magisterskim prof. dr. hab. Waldemara Rezmera, powstała praca magisterska „Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866–1936″, opublikowana następnie w formie książkowej. Rozprawę doktorską pt. „Reichsheer 1921–1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie”, Jarosław Centek napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, a następnie obronił ją z wyróżnieniem w 2008 r. Od 1 października 2008 r. pracuje w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych, w oparciu o jednogłośną rekomendację Komisji Habilitacyjnej, nadała Jarosławowi Centkowi stopień doktora habilitowanego.
Jarosław Centek jest autorem pięciu książek i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Specjalizuje się w historii armii niemieckiej, pierwszej wojny światowej oraz konfliktu izraelsko-arabskiego. Nakładem Wydawnictwa Tetragon ukazały się dotychczas dwie książki prof. Jarosława Centka, Reichsheer ery Seeckta 1921–1926 oraz Korpus Gwardii w bitwie pod Gorlicami.