Juliusz S. Tym

Juliusz S. Tym

Płk dr hab. Juliusz S. Tym (ur. 1969) – obecnie pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej, absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu, karierę oficerską rozpoczął w pododdziałach zmechanizowanych i rozpoznawczych 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa. Współtwórca reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Autor i współautor wielu książek i opracowań dotyczących polskiej kawalerii i broni pancernej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej m.in. Kawaleria w operacji i walceMokra, Działoszyn 1939Polska 1. Dywizja Pancerna w Normandii. Nakładem Wydawnictwa Tetragon ukazały się dotychczas cztery książki prof. Juliusza S. Tyma, Pancerni i ułani generała AndersaSzkolić…, Doskonalić…, Być w gotowości do…Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 r. oraz Najnowocześniejsza armia II Rzeczypospolitej. Rzecz o motoryzacji wojska Polskich Sił Zbrojnych.