Krzysztof Kubiak

Prof. kmdr. por. (rez.) Krzysztof Kubiak (ur. 1967) – absolwent Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat obronił w Akademii Marynarki Wojennej w 1998 roku, procedurę habilitacyjną przeszedł w Akademii Obrony Narodowej w 2003 roku, w 2015 roku uzyskał tytuł profesora. Przez dwie dekady związany był z wyższym szkolnictwie wojskowym, obecnie prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną koncentrującą się na problematyce bezpieczeństwa i współczesnych konfliktów zbrojnych. Opublikował kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nakładem Wydawnictwa Tetragon ukazały się dotychczas cztery książki prof. Krzysztofa Kubiaka oraz jedną której jest on współautorem:

            

e-book:

books in English:

Prof. Krzysztof Kubiak is a graduate of the Naval Academy and the University of Gdańsk. He defended his doctorate at the Naval Academy in 1998 and completed his habilitation procedure at the National Defense University in 2003, and in 2015 he was awarded the title of professor. For two decades he was associated with higher military education, currently, he conducts research and teaching activities focusing on security issues and contemporary armed conflicts. He has published dozens of books and several hundred articles. He works at the Department of Northern European Countries at the Jan Kochanowski University in Kielce. The Tetragon Publishing House has so far published one of his  books in English: