Michał Glock

Michał Glock – rodowity elblążanin, rocznik 1979. Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca magisterska pt. „Robotniczo-chłopska Flota Czerwona 1917-1941” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Michalskiego.
W 2005 roku nakładem Wydawnictwa Okręty Wojenne ukazała się pierwsza książka monografia poświęcona krążownikom typu Kirow i Maksim Gorki.
Opiekę naukową nad dysertacją doktorską poświęconą Flocie Czarnomorskiej w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej do swojej śmieci sprawował prof. Paweł Wieczorkiewicz, następnie prof. Zbigniew Karpus. Publiczna obrona pracy miała miejsce w Toruniu 12 lipca 2010 roku (recenzentami byli prof. Waldemar Rezmer i prof. kmdr (rez) Bogdan Zalewski).
Autor publikacji w większości poświęconych historii floty rosyjskiej i radzieckiej. Stały współpracownik miesięcznika Morze Statki i Okręty oraz Okręty Wojenne. Łącznie opublikował około 40 recenzji i publikacji popularno-naukowych.
Prezes Stowarzyszenia Lastadia zabiegającego o zachowywanie zabytków techniki morskiej. Dzięki bliskiej współpracy ze stowarzyszeniem Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn organizator corocznych wyjazdów naukowych do Sankt Petersburga w celu zbierania materiałów do prac naukowych i popularno-naukowych.

   

e-book: