Waldemar Rezmer

Waldemar Stanisław Rezmer (ur. 6 marca 1949 w Gdyni) – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej i historii wojskowej. W 1968 roku ukończył Technikum Łączności w Gdańsku i podjął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1973 roku, pod opieką Władysława Lewandowskiego. W latach 1973–1981 pracował jako nauczyciel w trójmiejskich szkołach. W 1981 roku został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tematem jego pracy doktorskiej były Działania armii “Poznań” w 1939 r., a promotorem Władysław Lewandowski.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1993 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na podstawie rozprawy Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny). W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, od 1994 roku kieruje Zakładem Historii Wojskowej w Instytucie Historii i Archiwistyki. Współpracował z historykami litewskimi i rosyjskimi. W latach 2001–2004 kierował projektem badawczym Wojsko litewskie 1918–1940. 30 kwietnia 2009 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W 1999 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.