Zygmunt Jatczak

Zygmunt Jatczak (ur. 1 stycznia 1924 roku w Warszawie) to żywa legenda Armii Krajowej i Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec Warszawski Batalionu „Miotła”, żołnierz Legii w Indochinach w 13 DBLE. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Walecznych za Powstanie oraz Medaille Militaire za Indochiny. Pan Zygmunt wrócił do Polski, mieszka w Olsztynku. Jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

Zygmunt Jatczak (born on January 1, 1924 in Warsaw) was a living legend of the Home Army and the Foreign Legion. Warsaw insurgent of the “Miotła” Battalion, soldier of the Legion in Indochina in 13 DBLE. He has been awarded many times, including the Cross of Valor for the Uprising and the Medaille Militaire for Indochina. Mr. Jatczak returned to Poland and lived in Olsztynek. He was an Honorary Member of the Association of Former Soldiers and Friends of the Foreign Legion in Poland.