Frédéric-Georges Herr

Frédéric-Georges Herr urodził się w miejscowości Point-de-Roide, leżącej w pobliżu granicy szwajcarskiej, 7 maja 1855 roku jako syn lekarza. W 1874r. rozpoczął studia na politechnice, a po jej ukończeniu wstąpił do wojska. Poślubił Annę Peugeot (córę konstruktora samochodów) w 1883 r. W latach 1895–1902 pod dowództwem gen. Gallieni brał udział w podboju Madagaskaru. Dowodził 32. pułkiem artylerii, a następnie 6 brygadą artylerii. Awansowany na generała brygady w 1911 r. W czasie pierwszej wojny pełnił służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach:

• do 17.09.1914 r. – dowódca 6 brygady artylerii w VI KA,
• 17.09.1914 r. – 15.11.1914 r. – dowódca 12 dywizji piechoty,
• 15.11.1914 r. – 24.07.1915 r. – dowódca VI KA,
• 24.07.1915 r. – 09.08.1915 r. – dowódca II KA,
• 09.08.1915 r. – 26.02.1916 r. – dowódca Rejonu Umocnionego Verdun (Région Fortifiée de Verdun) z uprawnieniami dowódcy armii,
• 26.02.1916 r. – 13.01.1917 r. – szef Centrum Studiów nad Artylerią (président du centre d’études d’artillerie aux armées),
• 13.01.1917 r. – 30.04.1917 r. – dowódca zgrupowań Z, następnie ABC (27.03.1917 r. zgrupowanie BC przekształcone zostaje w XVI KA),
• 06.05.1917 r. – 29.05.1917 r. – zastępca szefa Sztabu Generalnego
• 29.05.1917r. – 02.10.1917r. – szef wyszkolenia artylerii (directeur général de l’instruction de l’Artillerie de la zone des armées),
• 02.10.1917 r. – 24.10.1917 r. – główny inspektor wyszkolenia artylerii (directeur général de l’instruction de l’Artillerie de la zone des armées ),
• 24.10.1917r. – 24.10.1919r. – główny inspektor wyszkolenia artylerii (inspecteur général de l’instruction de l’Artillerie),
• 24.10.1919r. – przeniesiony do rezerwy
Generał Frédéric-Georges Herr odznaczony został najwyższymi odznaczeniami francuskimi, w tym Krzyżem Wielkim Legii Honorowej. Po odejściu na emeryturę zasiadał w radzie nadzorczej koncernu Peugeota. Zmarł 27.10.1932 r.

e-book: