fbpx

Tetragon: z pasji dla dobrych książek historycznych

Multimedia

Polska jako państwo średnie

Polska jako państwo średnie.pdf Artykuł prof. Krzysztof Kubiaka ukazał się w nr 2/2021 “Raport. Wojsko, technika, obronność”. Toczące się obecnie dyskusje o roli Polski w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni międzynarodowej przejawiają niebezpieczną skłonność do skrajności. Z jednej strony pojawia się tendencja do zawyżania sprawczych możliwości naszego państwa, z drugiej zaś – do ich deprecjacji. Motyw ...

Wywiad z mjr Szajem Kantorem

Wywiad z mjr. Szajem Kantorem.pdf Wywiad ukazał się w nr 10/2020 “Broni i amunicji”. Latem 2019, w ramach prac zespołu badawczego, zajmującego się wojną Jom Kipur, Jarosław Centek przeprowadził cykl wywiadów z majorem rezerwy Szajem Kantorem, który walczył na Wzgórzach Golan, w ramach doraźnie sformowanego 71. baonu pancernego, dowodzonego przez ppłk. Meszulama Ratesa. ...

Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej

Lukasz Przybyło Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej.pdf   Artykuł omawia działania 38. Ugdy Cahalu dowodzonej przez gen. bryg. Arie-la Szarona podczas wojny sześciodniowej. Opisuje przebieg działań tego związ-ku taktycznego oraz rolę jego dowódcy w osiągnięciu zwycięstwa nad egipską 12. BP i 6. DZmech. Bitwa, która rozegrała się na Synaju w dniach 5-8 czerwca 1967 roku, ...

Military history and creation of doctrine

Łukasz Przybyło Military History and building Military Doctrine Abstract. The paper will address the role (or lack thereof) of military history and past experience in military doctrine building. The analysis will be based on four case studies: the Reichswehr/Wehrmacht 1919–1940, the French army 1919–1940, the IDF 1948–1973, and the US Army 1973–1991. In the synthesis, ...

Armia syryjska podczas wojny Jom Kippur

Walczyć chcieli ale bić się nie umieli.pdf Armia syryjska podczas wojny Jom Kippur poniosła druzgoczącą klęskę, mimo olbrzymiej przewagi we wszystkich kategoriach sprzętu wojskowego, w żołnierzach i zaskoczenia strategicznego. Niemniej Syryjczycy walczyli dzielnie. Morale i dyscyplina były wysokie, a oficerowie nie opuścili szeregowców i razem z nimi ginęli – co stało w niezwykłym kontraście do ...

Współpracujemy

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach książek. Zapisz się do Newslettera!