Wywiad z mjr Szajem Kantorem

Wywiad z mjr. Szajem Kantorem.pdf

Wywiad ukazał się w nr 10/2020 “Broni i amunicji”.

Latem 2019, w ramach prac zespołu badawczego, zajmującego się wojną Jom Kipur, Jarosław Centek przeprowadził cykl wywiadów z majorem rezerwy Szajem Kantorem, który walczył na Wzgórzach Golan, w ramach doraźnie sformowanego 71. baonu pancernego, dowodzonego przez ppłk. Meszulama Ratesa.