Polska jako państwo średnie

Polska jako państwo średnie.pdf

Artykuł prof. Krzysztof Kubiaka ukazał się w nr 2/2021 “Raport. Wojsko, technika, obronność”.

Toczące się obecnie dyskusje o roli Polski w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni międzynarodowej przejawiają niebezpieczną skłonność do skrajności. Z jednej strony pojawia się tendencja do zawyżania sprawczych możliwości naszego państwa, z drugiej zaś – do ich deprecjacji. Motyw pierwszy eksplorują youtubowi głosiciele tzw. geopolityki ludowej (tkwiącej korzeniami w resentymencie i upraszczającej logice komercyjnych gier strategicznych), drugi – bezkrytyczni apologeci równie baśniowej kreacji zwanej wspólną Europą. Tymczasem rzeczywistości nie można opisywać ani rzutem kostką, ani idealistyczną pyszałkowatością.