Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej

Lukasz Przybyło Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej.pdf

 

Artykuł omawia działania 38. Ugdy Cahalu dowodzonej przez gen. bryg. Arie-la Szarona podczas wojny sześciodniowej. Opisuje przebieg działań tego związ-ku taktycznego oraz rolę jego dowódcy w osiągnięciu zwycięstwa nad egipską 12. BP i 6. DZmech. Bitwa, która rozegrała się na Synaju w dniach 5-8 czerwca 1967 roku, jest cały czas jednym z wyróżniających się przykładów prowadzenia mobilnych operacji zaczepnych. W przypadku 38. Ugdy dochodzi jeszcze aspekt planowania i przeprowadzenia działań połączonych, w których wojska pancerne, powietrznodesantowe, artyleria i piechota osiągnęły wysoki stopień synergii. Zaowocowało to szybkim zwycięstwem i niskimi stratami własnymi Izraelczyków.

 

Artykuł ten ukazał się w szóstym tomie „Wojen i konfliktów zbrojnych po 1945 r.” będących wydawnictwem pokonferencyjnym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ta cyklicznie organizowana konferencja to jedno z niewielu wydarzeń naukowych w Polsce o tak wysokim poziomie merytorycznym. Możliwość prezentowania i następnie publikowania moich wystąpień w wydawnictwie pokonferencyjnym bydgoskiego muzeum zawsze było i przyjemnością i zaszczytem.

Chciałbym podziękować dyrekcji Muzeum za możliwość opublikowania mojego artykułu tutaj jak i na academia.edu.

Łukasz Przybyło