Kamil Anduła

Kamil Anduła (ur. 1985) absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik seminarium magisterskiego prof. dr. hab. Waldemara Rezmera. Od 2016 r. doktorant pod opieką naukową dr. hab. Jarosława Centka na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia wojskowa Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie dzieje tzw. ludowego Wojska Polskiego. Kierownik grantu badawczego pt. „Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Sekretarz redakcji czasopisma „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”. Laureat stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz stypendium Dziekana WNH UMK. Uczestnik XII Letniej Szkoły Najnowszej Historii Polski Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.