Krzysztof Kubiak

Prof. kmdr. por. (rez.) Krzysztof Kubiak (ur. 1967) – absolwent Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat obronił w Akademii Marynarki Wojennej w 1998 roku, procedurę habilitacyjną przeszedł w Akademii Obrony Narodowej w 2003 roku, w 2015 roku uzyskał tytuł profesora. Przez dwie dekady związany był z wyższym szkolnictwie wojskowym, obecnie prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną koncentrującą się na problematyce bezpieczeństwa i współczesnych konfliktów zbrojnych. Opublikował kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nakładem Wydawnictwa Tetragon ukazały się dotychczas cztery książki prof. Krzysztofa Kubiaka:

            

e-book: