Krzysztof Schramm

Krzysztof Schramm ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m.in. badaniem dziejów Polaków w Legii Cudzoziemskiej. Wraz z Zygmuntem Jatczakiem, weteranem Armii Krajowej i Legii Cudzoziemskiej, opracował jego wspomnienia „Niczego nie żałuję. Od Powstania Warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią Cudzoziemską”. Opublikował liczne artykuły dotyczące Legii Cudzoziemskiej. Autor wystaw w Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy przedstawiających dzieje Legii Cudzoziemskiej i udział Polaków w jej szeregach. Kurator wystawy „Legia Cudzoziemska. Polacy w służbie Francji” (2017) w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. Kieruje Sekcją Historyczną Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.