Łukasz Mamert Nadolski

Łukasz Mamert Nadolski (ur. 1976) ukończył w 2002 roku studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest związany z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (wcześniej Pomorskie Muzeum Wojskowe) – jest kustoszem dyplomowanym w Dziale Naukowym. Od 2016 roku wykłada wojskoznawstwo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej, a w centrum jego zainteresowań znajdują się wojny na Bliskim Wschodzie, działania powietrzne nad Wietnamem Północnym oraz Falklandami, jak również wojna na Ukrainie i w Czeczenii. Autor i współautor kilkunastu książek (m.in. Wojna Yom Kippur 1973, Gdańsk 2008, Falklandy 1982. Operacje lotnicze, Gdańsk 2011, Walki powietrzne nad Wietnamem Północnym w latach 1965-1968 na tle operacji Rolling Thunder. Tom 1: lata 1965-1967, Toruń 2016, Walki powietrzne nad Wietnamem Północnym w latach 1965-1968 na tle operacji Rolling Thunder. Tom 2: lata 1967-1968, Bydgoszcz 2018, Kampania zimowa w 2015 roku na Ukrainie, Bydgoszcz 2017, Martwe miasto. Noworoczny szturm na Grozny, 31 grudnia 1994-2 stycznia 1995, Bydgoszcz 2020) oraz około 100 artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Od 2009 roku jest redaktorem “Militariów Pomorskich. Zbiór studiów”, a od 2015 roku także „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór Studiów”.