Łukasz Przybyło

Dr Łukasz Przybyło (ur. 1975) – absolwent Wydziału Zarządzania SGH, pracę doktorską o tytule Wiarygodność i skuteczność doktryny wojennej na podstawie wybranych doświadczeń historycznych, obronił w Katedrze Strategii i Geostrategii Akademii Obrony Naukowej w 2010 r. W obszar jego zainteresowań badawczych wchodzą konflikty XX w., a w szczególności wojny izraelsko-arabskie. Jest autorem książki Charków–Donbas 1943 opublikowanej w serii Historyczne Bitwy oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Nakładem Wydawnictwa Tetragon ukazała się jego praca doktorska pod zmienionym tytułem Doktryny wojenne. Historia i ocena. Jest jednym z autorów monografii Merkawa – miecz Izraela.

 

e-book: