Paweł Sztama

Paweł Sztama – absolwent historii na UMK, pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. Waldemara Rezmera. Obecnie doktorant i pracownik IPN.