Waldemar Pasiut

Waldemar Pasiut – ur. 1962 r., nauczyciel historii, do 2002 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, następnie, do chwili obecnej – w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).  Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1998 r.). Zajmuje się historią starożytnej Grecji, którą w swoich opracowaniach prawie zawsze nazywa Helladą. Szczególnie interesuje go tematyka wojen morskich. Jest autorem kilku artykułów w czasopismach „Filomata”, „Nowy Filomata”, „Meander”, „Res Militaris” i „Classis” oraz książek Działania morskie i flota Aleksandra Wielkiego i Od Abydos do Akcjum. Wojny morskie w czasach hellenistycznych: 323-31 r. p.n.e. Pierwsze wydanie Nie tylko pod Salaminą. Wojny morskie Hellady ukazało się w 2015 roku. Publikował także liczne artykuły naukowo-dydaktyczne nakładem niegdysiejszego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu, gdzie w latach 1992–1996 zajmował stanowisko nauczyciela-doradcy. Ostatnio wraz z żoną, Bogusławą, wydał jubileuszową monografię 100 lat grybowskiego Liceum (Grybów 2019). Wkrótce w czasopiśmie „Militaria Pomorskie” ukazać ma się artykuł Osadnicy, piraci i tyrani. Helleńskie okręty na zachodzie Śródziemnomorza (od najdawniejszych czasów do początku V w. p.n.e.).