Wojna Yom Kippur. Wykład profesora Stephena Berka

Od wybuchu wojny Jom Kippur, jednej z najtrudniejszych − jeśli nie najtrudniejszej − w nowożytnych dziejach Izraela, upłynęło 10 lat. Od 1973 r. napisano wiele relacji o przebiegu tych walk, żadna jednak nie wyszła spod pióra żołnierza walczącego na pierwszej linii. To właśnie z tego punktu widzenia – w oparciu o moje doświadczenia i doświadczenia moich towarzyszy broni – napisałem swoje wspomnienia. Czyniąc to, starałem się rzucić światło na niezwykłą odwagę i biegłość, jaką żołnierze ci wykazali, zatrzymując syryjską próbę zdobycia Wzgórz Golan. To słowa Awigdora Kahalaniego, który walczył na krytycznym odcinku.

Zachęcamy również do zapoznania się z wykładem Stephena Berka, znawcy problematyki bliskowschodniej i znakomitego wykładowcy

A Wyżyny Odwagi dostępne w naszym sklepie:

Wyżyny Odwagi