Armia egipska 1947-1973

Od wojny sześciodniowej do wojny Jom Kippur. Armia egipska w latach 1967–1973.pdf

Armia egipska po całkowitej klęsce poniesionej w czasie wojny sześciodniowej podjęła olbrzymi wysiłek zmierzający do zwiększenia swojej efektywności i umiejętności bojowych. Analiza trzech konfliktów zbrojnych (wojna sześciodniowa, wojna na wyczerpanie oraz wojna Jom Kippur) pozwala na ocenę skutków reform podjętych przez kierownictwo polityczne i wojskowe Egiptu.
Ocena armii egipskiej w wybranym okresie bierze pod uwagę: planowanie strategiczne, efektywność taktyczną, morale i zwartość oddziałów oraz wpływ pomocy zagranicznej. Jednak ostatecznym kryterium sukcesu może być tylko osiągnięcie (lub nie) celu politycznego, dla którego wywołuje się wojnę. W przypadku Egiptu, mimo klęski militarnej podczas wojny Jom Kippur, cel polityczny został zrealizowany.

Artykuł ten ukazał się w drugim tomie „Wojen i konfliktów zbrojnych po 1945 r.” będących wydawnictwem pokonferencyjnym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ta cyklicznie organizowana konferencja to jedno z niewielu wydarzeń naukowych w Polsce o tak wysokim poziomie merytorycznym. Możliwość prezentowania i następnie publikowania moich wystąpień w wydawnictwie pokonferencyjnym bydgoskiego muzeum zawsze było i przyjemnością i zaszczytem.

Chciałbym podziękować dyrekcji Muzeum za możliwość opublikowania mojego artykułu tutaj jak i na academia.edu.

Łukasz Przybyło

 

Zdjęcie: Wojna sześciodniowa, płonąca egipska ciężarówka na Synaju. David Rubinger, Israel Goverment Photo Office