Płk Juliusz S. Tym. Brytyjczycy całą winę za niepowodzenie Market Garden przerzucili na gen. Sosabowskiego.

Płk Juliusz Tym: Brytyjczycy całą winę za niepowodzenie Market Garden przerzucili na gen. Sosabowskiego.

Strona:

https://www.polskieradio.pl/323/6268/Artykul/1861235,Plk-Juliusz-Tym-Brytyjczycy-cala-wine-za-niepowodzenie-Market-Garden-przerzucili-na-gen-Sosabowskiego