Strategie wojskowe w konfliktach izraelsko-egipskich

Kw.Bellona Konflikt arabsko-izraelski

 

W latach 1947–1972 doszło trzykrotnie do konfliktu Izraela z państwami arabskimi. Dzięki umiejętnemu
stosowaniu strategii wojskowej, wojska izraelskie odnosiły zdecydowane zwycięstwa. Najbardziej spektakularna
była wojna sześciodniowa w 1967 roku, w której Izrael zadał bardzo duże straty wojskom egipskim,
jordańskim i syryjskim.
Po 1970 roku, kiedy do władzy doszedł Anwar es-Sadat, Egipt zmienił swoją strategię wojskową.
Przyświecała jej zasada głoszona przez Sun Tzu: strategię zwyciężaj strategią. Wojna arabsko-izraelska
w 1973 roku przebiegała inaczej niż trzy poprzednie. Państwa arabskie przejęły inicjatywę i w pierwszej
fazie operacji odniosły sukces. Egipskie założenia strategiczne zostały zrealizowane, przyniosły jednak
ostatecznie niewielkie korzyści militarne. Natomiast wojska izraelskie, które początkowo działały według
niezmienionej strategii wojskowej, nie odniosły takiego sukcesu, na jaki liczyły.