TRAGICZNA HISTORIA IZRAELSKO-ARABSKICH WALK POWIETRZNYCH. O KSIĄŻCE JAKUBA MARSZAŁKIEWICZA “WALKI POWIETRZNE PODCZAS WOJEN IZRAELSKO-ARABSKICH”

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Prace Historyczne 144, z. 3 (2017), s. 605–618

TRAGICZNA HISTORIA IZRAELSKO-ARABSKICH WALK POWIETRZNYCH. O KSIĄŻCE JAKUBA MARSZAŁKIEWICZA WALKI POWIETRZNE PODCZAS WOJEN IZRAELSKO-ARABSKICH

Jarosław Centek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz Mamert Nadolski
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Tragiczna_historia