fbpx

Tetragon: z pasji dla dobrych książek historycznych

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.tetragon.com.pl, prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., NIP: 527-261-74-44.

Najważniejsze punkty regulaminu:

1) Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
2) Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: kontakt@tetragon.com.pl. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu, niezbędny do wysłania przesyłki kurierem i umożliwiający ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
3) Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Faktura jest dołączana do przesyłki.
4) Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem na konto wydawnictwa oraz drogą elektroniczną poprzez eCard lub Paypal.
5) W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
6) Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:
1) Postanowienia ogólne
2) Realizacja zamówienia
3) Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
4) Ochrona danych osobowych
5) Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne
1) Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2) Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres kontakt@tetragon.com.pl.
3) Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
4) W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna–sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (e-mailem).

II. Realizacja zamówienia
1) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru w tym numeru telefonu koniecznego dla wysyłki przesyłki kurierskiej, pozwalającego ponadto na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
2) Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna–sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
3) W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
4) Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
5) Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
6) Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
7) Faktura jako dowód zakupu jest dołączana do przesyłki.
8) Za zakupy w sklepie można zapłacić:
a) przelewem na rachunek bankowy. Dane do wpłaty: Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., ul. Żelazna 41 lok. 21, 00-836 Warszawa, Bank Pekao SA: 58 1240 6292 1111 0010 4425 4219
b) przez system ECard.
c) przez system PayPal.
Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka
1) W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
2) Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
3) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: PW AVA Piotr Koc, 05-230 Kobyłka, ul. Nadarzyńska 58. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych
1) Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2) Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania newslettera.
3) Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
V. Postanowienia końcowe
1) Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., ul. Żelazna 41 lok. 21, 00-836 Warszawa.
2) Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna–sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
3) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna–sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Współpracujemy

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach książek. Zapisz się do Newslettera!