Rewolucja w sprawach wojskowych

Kw.Bellona RMA

 

Gwałtowne zmiany zachodzące w latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia w armii amerykańskiej, obejmujące
doktrynę, organizację wojsk i technologię, spowodowały, że w radzieckim piśmiennictwie wojskowym pojawiło się pojęcie rewolucji militarno-technicznej. Radzieccy dowódcy (m.in. marszałek Nikołaj Ogarkow) skupiali się w swych analizach dotyczących rewolucyjnej zmiany w prowadzeniu wojny na aspekcie technologicznym.
Stopniowo idee te przeniknęły do zachodniego (amerykańskiego) establishmentu strategicznego, z jego jakże szerokim wachlarzem instytucji wojskowych i cywilnych zajmujących się strategią i geopolityką.
Spory i dyskusje na temat rewolucji w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs – RMA) przyczyniły się do lepszego zrozumienia niektórych procesów strategicznych zachodzących zarówno w przeszłości,
jak i współcześnie.